Vol 24, No 1 (2018)

June

https://doi.org/10.36309/goi.v24i1

Table of Contents

Articles

Sutariyani Sutariyani, Paryanta Paryanta, David Tjandra Akhir
10.36309/goi.v24i1.83 | Abstract views: 475 | PDF views: 532
PDF
HAL 1-11
Anton Respati Pamungkas, Robby Rachmatullah, Ari Rahma Gumelar
10.36309/goi.v24i1.84 | Abstract views: 1218 | PDF views: 915
PDF
HAL 12-27
Kristono Kristono, Hartati Dyah Wahyuningsih, Ronny Chandra
10.36309/goi.v24i1.85 | Abstract views: 525 | PDF views: 377
PDF
HAL 28-40
Dessyana Kardha, Budhi Sumboro, Apriliana Ery Setyawan
10.36309/goi.v24i1.86 | Abstract views: 346 | PDF views: 332
PDF
HAL 40-53
Wisnu Wendanto, Agung Nugroho, Yeni Nur Irsalina
10.36309/goi.v24i1.92 | Abstract views: 660 | PDF views: 564
PDF
HAL 54-63
Widyo Ari Utomo, Anton Respati Pamungkas, Abraham Patria Yudha Krisnanda
10.36309/goi.v24i1.93 | Abstract views: 487 | PDF views: 396
PDF
HAL 64-68
Paryanta Paryanta, Robby Rachmatullah, Yohana Kusuma Kristiani
10.36309/goi.v24i1.95 | Abstract views: 868 | PDF views: 476
PDF
HAL 69-73