Vol 24, No 1 (2018)

June

https://doi.org/10.36309/goi.v24i1

Table of Contents

Articles

Sutariyani Sutariyani, Paryanta Paryanta, David Tjandra Akhir
10.36309/goi.v24i1.83 | Abstract views: 407 | PDF views: 470
PDF
HAL 1-11
Anton Respati Pamungkas, Robby Rachmatullah, Ari Rahma Gumelar
10.36309/goi.v24i1.84 | Abstract views: 1061 | PDF views: 802
PDF
HAL 12-27
Kristono Kristono, Hartati Dyah Wahyuningsih, Ronny Chandra
10.36309/goi.v24i1.85 | Abstract views: 468 | PDF views: 328
PDF
HAL 28-40
Dessyana Kardha, Budhi Sumboro, Apriliana Ery Setyawan
10.36309/goi.v24i1.86 | Abstract views: 266 | PDF views: 255
PDF
HAL 40-53
Wisnu Wendanto, Agung Nugroho, Yeni Nur Irsalina
10.36309/goi.v24i1.92 | Abstract views: 551 | PDF views: 463
PDF
HAL 54-63
Widyo Ari Utomo, Anton Respati Pamungkas, Abraham Patria Yudha Krisnanda
10.36309/goi.v24i1.93 | Abstract views: 446 | PDF views: 354
PDF
HAL 64-68
Paryanta Paryanta, Robby Rachmatullah, Yohana Kusuma Kristiani
10.36309/goi.v24i1.95 | Abstract views: 790 | PDF views: 389
PDF
HAL 69-73